Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn nâng cao

Bảo vệ toàn diện trước rủi ro khi gặp thương tật hoặc tử vong với quyền lợi bảo hiểm lên đến 300% Số tiền bảo hiểm

"Gia đình là điều quý giá nhất trên thế gian này" - Công nương Diana

Chúng ta luôn muốn bảo vệ và dành cho gia đình sự chăm sóc, bảo vệ tốt nhất trước những rủi ro không lường trước trong cuộc sống. Vậy phải làm sao để có thể bảo vệ gia đình mình tốt nhất khi gặp phải những sự cố không may? Đó chính là chuẩn bị cho bản thân và những người thân yêu kế hoạch bảo vệ toàn diện nhất. Với quyền lợi bảo hiểm lên đến 300% số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này, bạn và gia đình sẽ được bảo vệ tốt hơn khi người được bảo hiểm không may gặp phải thương tật hoặc tử vong.

Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: lên đến 100% Số Tiền Bảo Hiểm